กลับหน้าข่าวสาร
ภาพข่าวสาร
|< <<  1 ของ 1  >> >|รายละเอียดข่าวสาร
การนำ KPI มาใช้ในการวัดผลการปฏิบัติงาน -
    ในระบบซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ มีตัวชี้วัดการทำงานบางประเภท ที่เรียกว่า KPI ทำให้แต่ละหน่วยซ่อมสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน หรือความพร้อมใช้ของเครื่องมือและครุภัณฑ์ เป็นต้น