กลับหน้าข่าวสาร
ภาพข่าวสาร
|< <<  1 ของ 1  >> >|รายละเอียดข่าวสาร
การแจ้งซ่อมแบบออนไลน์ -
    ในระบบซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์บนเว็บ หน่วยงานต่าง ๆ จะมีรหัสล็อกอินและรหัสผ่าน สำหรับทำการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ หรืองานบริการต่าง ๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน และสามารถติดต่ามความก้าวหน้าของงานที่แจ้งซ่อม ผ่านหน้าจอการแจ้งซ่อม โดยไม่ต้องสอบถามทางโทรศัพท์