กลับหน้าแรก


รายละเอียดสินค้า
การนำ KPI มาใช้ในการวัดผลการปฏิบัติงาน - 2007-12-24 00:00:00
    ในระบบซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ มีตัวชี้วัดการทำงานบางประเภท ที่เรียกว่า KPI ทำให้แต่ละหน่วยซ่อมสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน หรือความพร้อมใช้ของเครื่องมือและครุภัณฑ์ เป็นต้น