กลับหน้าแรก


รายละเอียดสินค้า
การแจ้งซ่อมแบบออนไลน์ - 2008-01-18 00:00:00
    ในระบบซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์บนเว็บ หน่วยงานต่าง ๆ จะมีรหัสล็อกอินและรหัสผ่าน สำหรับทำการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ หรืองานบริการต่าง ๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน และสามารถติดต่ามความก้าวหน้าของงานที่แจ้งซ่อม ผ่านหน้าจอการแจ้งซ่อม โดยไม่ต้องสอบถามทางโทรศัพท์